10tv, 10tv

אופיס דיפו קורסת: "אחת העובדות שפוטרה אמורה ללדת בשבוע הבא"

גל הפיטורים במשק הישראלי מחריף הערב, כאשר בית המשפט מחליט היום על פירוקה של רשת "אופי דיפו" ופיטורי כלל העובדים. "אני לא מאמינה שהמדינה לא מתערבת במצב שלנו", אומרת אחת המפוטרות", חלק מהעובדים מפרנסים יחידים במשפחה"

(3:46 דקות)

800 עובדי רשת "אופי דיפו" לציוד משרדי הולכים הערב הביתה, כאשר בית המשפט שם את החותמת הסופית על פירוק הרשת בישראל והעברתה למפרקים זמניים. "זה ריחף באוויר אבל לא האמנו שזה יקרה", אומרת אחת מהעובדות המפוטרות, דורית בינקר, שגם היא כמו חבריה, מצאו את שערי הרשת נעולים. "אני לא מאמינה שהמדינה לא מתערבת במצב שלנו, של היום, ולא עוזרת לחברה כזו גדולה להמשיך ולהתקיים", הוסיפה עובדת אחרת.

 

הלקוחות הקבועים שהגיעו היום לרשת מצאו חנויות סגורות וללא התראה מוקדמת. בפתח החנויות הוצבו שומרים כדי למנוע התנפלות של אנשים על הסחורה וכניסה של עובדים למקום. את ההסבר למהלך אפשר למצוא בפסק הדין של בית המשפט. "לאחר דיון ממושך ועם כל הצער שבדבר נראה כי החברה הגיעה לסוף דרכה ואף ניתן לומר כי אין מחלוקת על כך", נכתב. "בנסיבות אלה אני מורה על צו פירוק זמני ואני מסמיכה את המפרקים הזמניים להוציא מכתבי פיטורין לעובדים", הוסיפה השופטת.

 

בשבועות האחרונים היו ניסיונות לחפש רוכשים להבראת הרשת, אולם אף מועמד לא הסכים לקנות, זאת על רקע החובות הכבדים, העלויות הגבוהות וההכנסות הנמוכות מהצפוי. התוצאה כאמור ידועה והעובדים מסתובבים עם בטן מלאה על החברה. "זהו מצב נפשי לא פשוט. חלק מהעובדים הם מפרנסים יחידים במשפחה", אומרת דורית בינקר. "יש לנו חברה שאמורה ללדת בשבוע הבא ומצאת את עצמה מובטלת".

אבי מלכה בעלי "אופיס דיפו", התבטא הערב באשר להחלטת בית המשפט ולכל סיפורה של הרשת. "אני עברתי חוויה קשה עם כל הסיפור. בשבועיים האחרונים כל החיים שלי התהפכו. מלהיות בעל עסקים של 25 שנה, אני פשוט מלקק את הפצעים", אמר מלכה אשר בעצמו ניסה בעבר להציל את החברה מסגירה ודאית ולא הצליח להגדיל את ההכנסות. הצרכנים העדיפו שלא לקנות ברשת, השכירות בקניונים הכבידה ונאמן בית המשפט המליץ על פירוק מידי לחברה בניגוד לעמדתו של מלכה.

 

רשת "אופיס דיפו", כך מתברר, אינה מקרה בודד במשק העבודה בישראל. בכירים במשק נערכים לגל פיטורין נוסף, בו אלפים של עובדים ימצאו את עצמם מובטלים ומציגים עתיד שחור מאוד בשוק העבודה בישראל. המצב הנתון והנבואה הכלכלית הפסימית באה על רקע ההאטה הכלכלית במשק הישראלי, המייצרת פחות ביקוש למוצרי צריכה וייצוא מישראל למדינות העולם. כמו כן, שער החליפין הנמוך של הדולר גורם ליצואנים, בסופו של דבר, לפטר עובדים.

 

למרות הקיצוצים והמצב שנקלע אליו משק העבודה בישראל, נכון לכרגע, אין תכנית ממשלתית חדשה בשוק העבודה הישראלי, דמי האבטלה לא משתנים והקריטריונים לקבלת דמי אבטלה גם הם לא משתנים. בסופו של דבר משרד האוצר יצטרך לתת את הדעת ולהביא פתרונות מאחר וזוהי מגמה המתהווה כבר במשך כמה חודשים.