לא מקבלית את ההצעה. נתניהו ושטייניץ, בעת חתימה על המתווה, רויטרס

המדינה לבג"ץ: לא מקבלים את ההצעה לחקיקה בעניין היציבות הרגולטורית של מתווה הגז

שבוע בדיוק לאחר שהעיד ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט העליון בנוגע למתווה הגז, שם הציעו לו השופטים לשקול חקיקה לשם עיגון הוראות פרק היציבות, הודיעה המדינה כי היא אינה מקבלת את ההצעה וכי אין לנקוט בדרך של חקיקה בעניין זה

  • פורסם ב:
  • 21/02/2016 13:40
  • |
  • עודכן ב:
  • 21/02/2016 13:40
  • |
  • כתבים:
  • ליאור קינן

במסגרת הדיון בעתירות בנוגע למתווה הגז, המדינה הגישה היום (ראשון) לבג"ץ את תשובתה להצעת השופטים לשקול חקיקה בעניין היציבות הרגולטורית של המתווה.

 

על פי ההודעה, עמדת המדינה היא שאין מקום לנקוט בדרך של חקיקה לשם עיגון הוראות פרק היציבות, שתחייב את הממשלה שלא לערוך שינויים במתווה לאורך עשור.

 

עוד נאמר בהודעה כי הצעת בית המשפט בעניין זה נבחנה ונשקלה על ידי גורמי המדינה המשפטיים הבכירים ביותר - ראש הממשלה, שר האנרגיה והיועץ המשפטי לממשלה.

 

בהודעה נכתב: "גם את תיקבע בפסק הדין בעתירות הלכה חדשה, לפיה ללא עיגון בחקיקה ראשית לא ניתן לתת הבטחה מינהלית בדבר יציבות רגולטורית בהיקף שנקבע במתווה הגז הטבעי - ויודגש כי המדינה סבורה שאין מקום לקביעה שכזו - ראוי לדעת המדינה שהלכה חדשה שכזו תחול באופן צופה פני עתיד בלבד, ולא תחול על מתווה הגז הטבעי, בשים לב, בין היתר, לכך שהוא אושר במליאת הכנסת כבר לפני כחצי שנה".

 

לפני שבוע בדיוק הגיע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבית המשפט העליון כדי להגן על החלטת ממשלתו בנוגע למתווה הגז, שם העלו השופטים את ההצעה אשר ככל הנראה משקפת את עמדתם שלפיה אין די בהחלטת ממשלה על מנת לעמוד בה. על המדינה היה להודיע בתוך שבוע אם היא מסכימה להצעה אך כעת היא הודיעה באופן סופי שאינה מקבלת אותה.