10tv, 10tv

פרסום ראשון: מבקר המדינה טוען כי בנט הוציא בניגוד לחוק מיליון וחצי שקלים מכספי תרומות

חצי שנה מאז התמודד בבחירות כראש מפלגת הבית היהודי, מסמכים שהגיעו לידי חדשות 10 חושפים טענות של מבקר המדינה, לפיהן נפתלי בנט הוציא מכספי התרומות למפלגה מיליון וחצי שקלים בניגוד לחוק. מהמסמכים עולה כי בנט השתמש בכספים, אף שנועדו לקידומו האישית במרוץ הפנים-מפלגתי. בנוסף, מועלים ספקות בנוגע לטיב השירות שהעניק לו איש סודו קלוגהפט

רק בסוף החודש צפוי שר החינוך, נפתלי בנט, למסור למבקר המדינה את גרסתו לטענות בדבר השימוש שביצע לכאורה במיליון וחצי שקלים שגייס ערב הבחירות. למרות זאת, לידי חדשות 10 הגיעו הערב (שני) דברים שכבר מסר לבנט משרד המבקר, יוסף שפירא, ובמסגרתם חשף שורת עבירות על החוק לכאורה המיוחסות לבנט ולאנשיו.


במהלך המרוץ שניהל בנט לראשות הבית היהודי, התמודד איש ההיטק לשעבר מול אדם אלמוני לחלוטין בשם שמעון אור. אלא, שמאוחר יותר התברר כי בנט, שהפעיל במסגרת התחרות מולו מערך מקצועי וכסף רב, עשה זאת כשעל פי החוק מותר להשקיע את הכספים אך ורק במלחמה הקשה מול אור.


מדברי משרד המבקר עולה בנוסף כי בנט החליט להשקיע את הכספים שגייס בהוצאת מפלגתו ממשברה הכלכלי. לדוגמה, סרטוני הבחירות - התל אביביות הנרגשות או בנט ההיפסטר המזוקן שמתנצל בתל אביב. על פי האחראית על מימון מפלגות שכתבה את המסמך, מירי רזין, "הסרטונים נועדו לקדם את הבית היהודי כמפלגה, ולא את מועמדות בנט לראשותה".

 

פנייה לחיילים וצעירים בכסף שיועד לפנייה למתפקדים? נפתלי בנט בסרטון ההיפסטר
 

פנייה לחיילים וצעירים בכסף שיועד לפנייה למתפקדים? נפתלי בנט בסרטון ההיפסטר(יוטיוב)

עוד נטען במכתב כי מסע הבחירות כלל לא פנה לציבור חברי המפלגה. זאת, בשל בחירתו לכאורה של בנט להתמקד באוכלוסיות הצעירים והחיילים. "ניתן היה לבצע קמפיין בחירות ממוקד לקהל מתפקדי המפלגה בלבד, בעלויות נמוכות", כתבה רזין, "כל חריגה מעבר לכך הייתה בגדר תמיכה במפלגה".


עבירה אפשרית נוספת על חוקי הבחירות מיוחסת ליושב ראש הבית היהודי עקב סרטונים שהפיקה המפלגה ובהם הובלטו מועמדים מסוימים מתוכה, כמו ח"כ איילת שקד. יש לציין כי קידום מועמדים מתוך המפלגה, כמו גם סקר שביצע בנט במסגרתו בדק את כוחן של דמויות במפלגה, מהווה חריגה מהכללים.


יחד עם זאת, לצד הטענות על פעולות הקמפיין הגלויות, כוללים המסמכים ממשרד המבקר גם תהייה בדבר יעד הכסף שהעביר בנט לאיש סודו ואמונו, משה קלוגהפט. על פי המסמכים, אין שום הוכחות או דוגמאות לטיב השירות שנתן קלוגהפט לבנט ואף "לא ניתן לקבוע את הקשר של שירותים אלה למערכת הבחירות".


המסמכים האמורים נשלחו לבנט כתשובה לגרסה שכבר מסר לאחרונה בתגובה לטענות הנבדקות בעניינו. ואולם, לטענת המבקר לפחות בנוגע לקלוגהפט סירבו השניים למסור התכתבויות פנימיות, מיילים ופרוטוקולים המלמדים על טיב התקשרותם.


עוד במסגרת המסמכים נקבע כי על בנט שחרג משמעותית מתקרת ההוצאות והכנסות יש להשית קנס כספי גבוה - שני במספר. את שורת הממצאים סיכם המבקר ואמר כי בחשבונותיו של בנט נכללו הוצאות שאינן הוצאות בחירות אלא לקידום מועמדותם של אחרים, ולשם קידום המפלגה. "מכאן שהמועמד עשה לכאורה שימוש בכספי תרומות שקיבל בניגוד להוראת החוק", הוסיף המבקר.