10tv, 10tv

גורמים במחנה הציוני: אין אמת בטענת גלאון על כוונת הרצוג להצטרף לממשלה

הכחשה חד משמעית מצד המחנה הציוני לטענה על הסכם בין יו"ר המפלגה, יצחק הרצוג לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בדבר הצטרפות המפלגה לממשלה. גורמים במחנה הציוני אמרו כי השניים כלל לא שוחחו בנושאים פוליטיים. זאת, לאחר שיו"ר מרצ, זהבה גלאון, טענה להסכם סודי

  • פורסם ב:
  • 16/07/2015 01:12
  • |
  • עודכן ב:
  • 16/07/2015 01:14
  • |
  • כתבים:
  • רביב דרוקר