10tv, 10tv

כך הפך דונלד טראמפ למועמד הנערץ ע"י האוכלוסייה החרדית האמריקנית

בקרב ציבור אחד אפשר לומר שטראמפ כבר ניצח. הציבור החרדי בחר "אדום" – את המועמד הרפובליקני. אפשר לתלות זאת בגיור שעברה הבת איוונקה, או בשמה העברי 'יעל' וגם בהכרעה של מקובל אך בעיקר - בדעות השמרניות שטראמפ מפגין ואהודות ע"י היהודים החרדים