10tv, 10tv

הדירות שנרכשו ברמת גן במחירים חלומיים ללא זכויות בנייה

חברות הקשורות ליזם גיא מונסונגו משווקות דירות במחירים מדהימים - מבלי שהוגשו תכניות לעירייה ואפילו נרכשו זכויות בנייה בשטח. מדובר כנראה בנפילה הגדולה הבאה בשוק הנדל"ן. מונסונגו בתגובה: השיווק בוצע כדין. התחקיר המלא מחר במוסף הכלכלי "אנליסט"