מצמצמים פערים? 40% מהארנונה שמשלמת המדינה הולכים ל-5 הערים החזקות

מתוך 12 מיליארד שקלים המשולמים בכל שנה על ארנונה בישראל, משלמת המדינה לעיריות מיליארד שקלים על המוסדות הממשלתיים שברשותה. המגזין הכלכלי "אנליסט" מצא, שמרבית הכסף הולך לערים החזקות, והחלשות נאלצות להסתפק בפירורים

במשרד האוצר מדברים לא מעט על צמצום הפערים בין מרכז לפריפריה, אולם דיבורים לחוד ומעשים לחוד. בכל שנה רושם משרד האוצר צ'ק שמן לתושבי חמש הערים החזקות עבור ארנונה למבני ציבור השייכים למדינה, הכולל 40 אחוזים. והאחרות? יאלצו להתחלק בשאר ה-60 אחוזים.

 

הסיבה לכך היא ברורה. משרדי הממשלה נוטים להתרכז בערים הגדולות, ולכן גם מקבלים את מרבית הכסף. ומדובר בהרבה מאוד כסף, שכן מתוך 12 מיליארד שקלים בסך הכל המשולמים על ארנונה בכל שנה, המדינה משלמת לעיריות על המבנים שברשותה מיליארד שקלים.

 

 

בתקציב הקרוב ממליץ שר האוצר כחלון לחלק באופן דיפרנציאלי את התקציב, כך שעיירות בפריפריה יוכלו לקבל יותר, ולצאת מהגירעונות הקשים. את התשלום תבצע קרן גבייה מיוחדת שתרכז אצלה את הכסף, ותחלק אותו על פי הצרכים.