10tv, 10tv

האם על שר השיכון לחלק את הכספים מקק"ל, בהתחשב בקשרים הכלכליים שהיו לבתו עם הארגון?

פרסום ראשון: בשנת 2012 נאותה עמותת "ירוק עכשיו", בראשות המנכ"לית דאז יעל ישראל, לקבל מאות אלפי שקלים מתקציב הקרן הקיימת לישראל. במקביל ואולי בהתאם חל גם שיפור משמעותי ביחסים בין הקרן לשר השיכון ואביה של ישראל – אורי אריאל. האם קק"ל ניצלה את קשריה עם ישראל כדי לשאת חן בעיניו של השר? השר ובתו מכחישים. קק"ל: "ההחלטה לקדם העמותה נבעה משיקולים ענייניים"

  • פורסם ב:
  • 21/05/2014 23:51
  • |
  • עודכן ב:
  • 21/05/2014 23:51
  • |
  • כתבים:
  • רביב דרוקר

בשמונת החודשים האחרונים העבירה הקרן הקיימת לישראל כ-450 אלף שקלים לעמותה בשם "ירוק עכשיו", עמותה ירוקה שהמנכ"לית שלה בשנת 2012 הייתה יעל ישראל - בתו של שר השיכון אורי אריאל. בחודשים הקרובים אמורה הקרן להעביר עוד 200 אלף שקלים לעמותה, שתקציבה ב-2012 עמד על קצת יותר מ-278 אלף שקלים.

 

מדוע העבירה הקרן תקציב הגדול עד פי 60 מתקציב העמותה לה היא תורמת? יתכן שיש לכך קשר ליחסים העכורים ששררו בין הקרן לשר השיכון, אורי אריאל, בתחילת הקדנציה שלו. יחסים, שהשתפרו בהרבה לאחרונה ואולי לאור ההעברות הנדיבות לעמותה שבראשה עמדה בזמנו בתו של השר.


שאלה נוספת שעולה מהסוגיה היא אם על שר השיכון לחלק מלכתחילה את הכספים שבכוונת קק"ל להעביר למדינה, בהתחשב בקשר המשפחתי שלו למנכ"לית העמותה לשעבר. בלשכתו של השר סירבו להתייחס לסוגיה. השר עצמו הגיב באומרו כי מעולם לא פנה לקק"ל בעניין. בתו, יעל ישראל, הגיבה באומרה כי "הפנייה לקק"ל התבצעה בתקופה שבה לא כיהנתי באף תפקיד בעמותה וכאשר במקביל השר אורי אריאל לא כיהן כלל כשר הבינוי והשיכון".


מהקרן הקיימת לישראל נמסר בתגובה: "פניית העמותה התקבלה בנובמבר 2012. יוזם הפנייה היה מנכ"ל העמותה דאז ולא גברת ישראל. באותה תקופה הייתה מחלוקת קשה בין שר השיכון לקק"ל השומטת עובדתית לחלוטין את טענתך. לא התקבלה כל פנייה מהשר אריאל לקידום העמותה וההחלטה התקבלה משיקולים ענייניים בלבד".