10tv, 10tv

אנליסט: חברות הביטוח מגדירות רכבים כמסחריים וגובות כסף בהתאם

בעלי רכב שמוגדר כ"פרטי" במשרד התחבורה, צריכים לשלם לחברות הביטוח פרמיות גבוהות בעשרות אחוזים - כאילו מדובר ברכב מסחרי. חברות הביטוח ולא בתמימות מגדירות את הרכבים הללו כמסחריים וזאת על מנת לגבות סכומים אסטרונומיים על הביטוח. המגזין הכלכלי 'אנליסט' בעקבות הדרך בה חברות הביטוח מוציאות מאתנו הרבה מאוד כסף