10tv, 10tv

"אנליסט": כיצד חדרה העסקת עובדי הקבלן למעוזיו האחרונים של הסוציאליזם הישראלי?

לפני עשורים בודדים הוקמו הקיבוצים על בסיס עקרונות של שוויון וצדק. בשנת 2014, נראה שגם הם החליטו להתחיל בהעסקת עובדי קבלן, תוך שהם מגבילים אותם להפסקת שירותים אחת ב-12 שעות ונאבקים לטרפד של התארגנויות עובדים. גם בארגון "ההסתדרות", שבו ניטש כבר שנים מאבק בתופעה, ניתן למצוא היום עובדים חסרי זכויות סוציאליות, שמועסקים בתנאים נחותים מאשר המקבילים להם בתפקיד. אם בארזים נפלה שלהבת – כיצד ניתן להאשים את המגזר הפרטי?