,

מצריות עובדות בפרך

בשנת 1996 18% מכלל הנשים במצרים נחשבו נשים עובדות. בשנת 2004 שיעורן עמד על 31% מכלל האוכלוסייה. במה הן עובדות ואיך האיסלאם מתיר את זה? תשובות בפנים

(2:56 דקות)

מצריות עובדות בפרך

בין השנים 1996 ל- 2004 חל גידול של כ- 13% במספר הנשים העובדות במצרים. המנהיגים הדתיים במצרים מגלים רגישות למצוקה הכלכלית הרווחת במצרים בכלל, ושל נשים שהן גם מפרנסות יחידות בפרט, ומתירים לנשים לצאת לעבוד.

גם היום ההעדפה היא שהנשים יישבו בבית, אבל ה"איסלאם של הרחוב" עושה אדפטציה למציאות בה ביותר מ- 380 אלף משפחות האישה היא המפרנסת היחידה. הנשים עוסקות במקצועות "גבריים" מסורתיים כמו עבודה באטליז או תיקון פנצ'רים. שיעור הנשים בפקידות הגבוהה עדיין נמוך מאוד, והן מהוות אך ורק 15% ממנה.