10tv, 10tv

הגרלות לוטו באינטרנט: משרד האוצר העניק למפעל הפיס "פיצוי"

האוצר אישר כי ניתן יהיה לשווק את הגרלת הלוטו באתר ובאפליקציות סלולר. מה שיאפשר למלא טפסים בכל זמן ומכל מקום, יגדיל את מספר המשתתפים וגם את ההכנסות. בתמורה לכך, התדירות של משחק ש"לכד" את השכבות החלשות תרד, תתקיים רק 8 פעמים ביממה, במקום יותר מ-20 וכן יוטלו מגבלות נוספות