10tv, 10tv

"אידיאולוגיה יהודית, לאומנית וגזענית": אלה תנאי הקבלה לארגון "לה פמיליה"

פרסום ראשון: עד המדינה בפרשת "לה פמיליה" יקבל מהמדינה 200 אלף שקלים תמורת כל התיעוד שהביא למשטרה. בנוסף, העד מספר כי הוקם ארגון חדש בשם "ECU" שמחליף את "לה פמיליה". לטענתו, הארגון נחלש ומטרת הארגון החדש היא להשתמש יותר באלימות