10tv, 10tv

רשות החשמל: מתווה הגז יעלה לישראל 13 מיליארד שקל

נחשפת חוות הדעת שהובילה לפיטוריה של יו"ר רשות החשמל: יש לבצע שינויים במתווה שעלול להביא להתייקרות של 30% במחיר הגז הטבעי ולעלייה בתעריפי החשמל. ברשות קראו גם להוזלת המחיר הנדרש למאגרי הגז שיימכרו כדי לאפשר לרוכשים למכור לציבור את הגז בזול

חוות הדעת שעוררה סערה נחשפת: רשות החשמל פרסמה היום (רביעי) את חוות הדעת שגיבשה בנושא מתווה הגז ואימצה והובילה בשבוע שעבר להחלטת ראש הממשלה ושר האנרגיה לפטר את יו"ר הרשות, אורית פרקש-הכהן. לפי חוות הדעת, שהייתה עד כה חסויה, עולה כי ברשות החשמל מאמינים שהשארת המצב הקיים על כנו תוביל להתייקרות של עד 30% במחיר הגז הטבעי למשק הישראלי וכי העלות המצטבר לכלל הציבור עשויה להגיע לסכום של 13 מיליארד שקל עד שנת 2029.

 

לפי חוות הדעת, מחיר הגז שכלול במתווה המתגבש מול חברות הגז יטיל על המשק, כלומר על הציבור, עלות עודפת של 7.3 מיליארד שקל ב-15 השנה הקרובות לעומת מנגון המחירים שרשות החשמל מציעה. לפי החישובים של רשות החשמל, אילולא מאגר הגז תמר היה הופך למונופול והגז ממצרים היה ממשיך לזרום ולהוות תחרות, המשק היה חוסך סכום של 13.5 מיליארד שקל שכעת זורם לכיסי חברות הגז. עליית מחירי הגז הזו, העריכו ברשות, תביא לעלייה של עד 6% בתעריפי החשמל.

 

עוד כתבות בנושא:

 

יו
 

יו"ר רשות החשמל, אורית פרקש-הכהן(חדשות 10)

אסדת קידוח
 

אסדת קידוח "תמר"(רויטרס (ארכיון))

כדי להימנע מכך מציעים ברשות לתקן את ההסכמים שנחתמו בין יצרניות החשמל הפרטיות לספקיות הגז החל משנת 2014 ואילך. כמו כן, מציעים לקבוע את מחירם של מאגרי הגז שיימכרו ("כריש", "תנין" וחלקים ממאגר "תמר") על מנת שלא יימכרו במחיר מופקע שעלותו תגולגל על הציבור. ברשות מציינים כי שני הצעדים הללו לא מופיעים במתווה הקיים ומביעים תמיהה על כך, לאור עובדה שמכתב ששלח הממונה על התקציבים באוצר לרשות במארס 2015 מציין כי יש לבצע שינויים בחוזים שנחתמו מאז שנת 2014.

 

ברשות החשמל הציעו בחוות הדעת לבטל את הסעיף בחוזים שמצמיד את מחיר הגז למדד המחירים לצרכן בארצות הברית בטענה שאינה מוצדקת ותגרום להתייקרות מיותרת של הגז. כמו כן, מציעים לפתוח מחדש את כל ההסכמים שנחתמו אחרי 2014 ולקבוע תקרה שמחיר הגז לא יכול לעבור אותה ותעמוד על 5.8 דולרים ליחידת חום.

 

ספגו ביקורות קשות בדיון על מתווה הגז. ראש הממשלה נתניהו ושר האנרגיה שטייניץ
 

ספגו ביקורות קשות בדיון על מתווה הגז. ראש הממשלה נתניהו ושר האנרגיה שטייניץ(רויטרס)

לבסוף, מזהירים ברשות החשמל מהכוונה לקבוע את מחירם של מאגרי הגז שיימכרו במסגרת המתווה על בסיס החוזים הקיימים. ברשות מציינים כי מכיוון שהחוזים הקיימים מבטיחים עלייה חדה של מחירי הגז בעתיד, הם משקפים רווחיות גבוהה במיוחד למאגרים שיימכרו. רווחיות זו תבוא לידי ביטוי במחיר שבו יימכרו המאגרים לבעלים החדש, ואת המחיר הזה יישאף הבעלים החדש לגלגל על הציבור דרך מחיר הגז. 

 

"אם אכן ייקבע מחיר ראוי נמוך יותר להסכמים חדשים אלו, מכירת 'כריש' ו'תנין' תתבסס על מחיר גז נמוך בעד 21% בקירוב בסוף העשור, לעומת מחיר הגז הממוצע אשר מונצח במסגרת טיוטת המתווה הממשלתי", נכתב בחוות הדעת של הרשות. "כך, הספקים אשר ירכשו את המאגרים יוכלו להציע מחירי גז נמוכים במועד פתיחת ההסכמים מבלי לפגוע בהחזר ההשקעה".