10tv, 10tv

מפת הסרטן של ישראל: משרד הבריאות מגלה היכן חולים יותר והיכן פחות

חיפה ועכו מובילות בשיעורי התחלואה בסרטן בקרב יהודים במדינת ישראל, ירושלים ורמלה בתחתית הרשימה - כך עולה מדוח חדש של משרד הבריאות לקראת מבצע הקש בדלת. הדוח כולל את השנים 2006 עד 2011 ומבדיל בין גברים ונשים, אבל חיפה ועכו נמצאות מעל כולן בכל פרמטר