10tv, 10tv

חשיפה: שולה זקן התירה נדר לאביה המנוח, כדי שתוכל להעיד נגד אולמרט

לפני מספר שנים, הבטיחה זקן לאביה שהיה על ערש דווי שלא תעיד נגד ראש הממשלה לשעבר, בו ראתה אבא שני. לאחר שנפגעה מכך שאולמרט הציג אותה כמושחתת, ביצעה זקן את הטקס המיוחד בהשתתפות רב בבית כנסת כדי שתוכל לומר את אשר על לבה - וכך הגיעה התפנית בימים האחרונים

(1:13 דקות)

בימים האחרונים, חלה תפנית במשפט הולילנד - כאשר שולה זקן החלה להתבטא, באמצעות עורך דינה, באופן חריף יותר נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. "היום-יום שלה היה להיות המשרתת של אולמרט. התפקיד היחיד שלה היה לעשות את מה שאומרים לה לעשות", תיאר זאת עו"ד עופר ברטל בדיון שנערך היום, "כל מה שהיא למדה, היא למדה ממנו". פרטים שמתפרסמים כאן לראשונה שופכים אור על שינוי הגישה מצדה.

 

זקן, כך מתברר, הבטיחה לפני מספר שנים לאביה בעת שהיה על ערש דווי כי לא תעיד נגד אולמרט. ראש הממשלה לשעבר נחשב עבורה כאבא שני. רק שבתקופה האחרונה, נפגעה העוזרת והמזכירה האישית של אולמרט מכך שהבוס שלה לשעבר הציג אותה במשפט כמושחתת, והיא החליטה לעשות מעשה. לפני מספר ימים היא הגיעה לבית כנסת בליווי מניין ורב, וביצעה את טקס הדרת הנדרים, כדי שתוכל לומר את אשר על לבה - ולראשונה בלי לעשות חשבון, ובלי חשש מהאפשרות שאולמרט ייפגע.