10tv, 10tv

הערעור נדחה: בית שמש הולכת לבחירות חוזרות

בית המשפט העליון עתיד לפרסם את החלטתו לדחות את הערעור שהגיש ראש העירייה המכהן נגד פסילת תוצאות הבחירות שהעניקו לו כהונה נוספת. בית המשפט פסל את הבחירות בשל חשד לזיופים. בתוך 30 יום יהיה על שר הפנים לקבוע מועד לבחירות חדשות

  • פורסם ב:
  • 05/02/2014 21:04
  • |
  • עודכן ב:
  • 05/02/2014 22:02
  • |
  • כתבים:
  • ברוך קרא

פרסום ראשון: בית שמש הולכת לבחירות חוזרות. בית המשפט העליון עתיד לפרסם בשעות הקרובות (רביעי) את החלטתו לדחות את הערעור שהגיש ראש העירייה המכהן, משה אבוטבול, על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים לפסול את תוצאות הבחירות המקומיות שנערכו בעיר על רקע החשדות לזיופים.

משמעות ההחלטה היא שמרגע פרסום פסק הדין של בית המשפט העליון, יהיה על שר הפנים, גדעון סער, להגיע בתוך 30 ימים להסכמה עם המתמודדים על תאריך לקיום הבחירות החדשות לראשות העירייה.

 

 בדצמבר האחרון פסל בית המשפט המחוזי בירושלים את תוצאות הבחירות לאחר שהרכב של שלושה שופטים מצא כי "בית המשפט קבע, במישור העובדתי, שהתרחשה בבית שמש תופעה רחבת היקף של הצבעות רבות על ידי מתחזים באמצעות תעודות זהות של אחרים". השופטים הוסיפו: "צל כבד הוטל אפוא על הבחירות שנערכו בבית שמש. בנסיבות המקרה שלפנינו ובשל מכלול הטעמים שפורטו בהרחבה לעיל, אין מנוס מביטול הבחירות".

 

בתחילת החודש הגיש אבוטבול את הערעור על ההחלטה בו טען כי חמור ככל שיהיה מאגר תעודות הזהות שזויפו שנועד לשמש אחרים בהצבעה, אין בו די כדי לבטל את הבחירות וכי מדובר במספר זעום של תעודות שזויפו ולא ככזה שיכול להשפיע על תוצאות הבחירות.