10tv, 10tv

תושבי גבעת עמל ב' יוצאים למלחמה על הבית נגד תשובה: "קמנו על הרגליים ואנחנו אריות"

בין מגדלי היוקרה של צפון תל אביב משתרעת שכונת צריפים קטנה, שאפילו כבישים סלולים אין בה. תושביה נאבקים עכשיו בקבוצת תשובה ועיריית תל אביב, שרוצות לזרוק אותם לרחוב ולהקים על בתיהם פרויקט יוקרה. "אני נולדתי פה ואני בת 65 ולי הוא קורא פולשת", סיפרה רבקה, תושבת השכונה

  • פורסם ב:
  • 09/07/2013 01:08
  • |
  • עודכן ב:
  • 09/07/2013 01:16
  • |
  • כתבים:
  • מיה איידן

לא רבים יודעים, אבל באחת מפיסות הנדל"ן הכי יוקרתיות בתל אביב מסתתרת שכונת צריפים קטנה, שלרחובותיה אפילו אין שמות. קוראים לה גבעת עמל ב' וכעת תושביה יוצאים למלחמה על הבית, לפני שייזרקו לרחוב על ידי החברה של יצחק תשובה. "אנחנו קמנו על הרגליים ואנחנו אריות ואנחנו נראה לו שהוא לא יבנה פה שום דבר", הכריזה רבקה חיילובסקי, תושבת השכונה. "אני נולדתי פה ואני בת 65 ולי הוא קורא פולשת".

 

רבקה ובעלה יוסי נולדו בשכונה. פעם זה היה כפר שקראו לו ג'מוסין. אז זה לא היה אטרקטיבי במיוחד לגור בצפון העיר ובן גוריון בכבודו ובעצמו הבטיח להם דיור שווה ערך ברגע שיפונו מהמקום. "'אף צריף לא יפונה ללא הסכמה', כך הוא כתב", מראה רבקה את המכתב.

 

(3:19 דקות)

 

השנים חלפו, ההבטחות נשכחו ופיסת הנדל"ן הזאת הפכה למכרה זהב. בשנות ה-60 המדינה מכרה את גבעת עמל לידיים פרטיות ב-20% מערכה האמיתי. בתמורה לכך, הבעלים החדש הבטיח לפצות את התושבים בתוך חמש שנים. הוא התחייב לכך בחוזה הרכישה. זה לא קרה, אבל המדינה לא אוכפת את ההסכם.

 

"בא אקירוב, בא בטוב, בנה שני מגדלים", סיפרו רבקה ויוסי. "תוך שנה הגיע להסכמה והבנה עם כל התושבים. פינה והתחיל לבנות בתוך שנה. הם קיבלו דירה בכל מקום. 'יו' קצת היה בעיה, אבל לא היו הרבה משפחות".

 

בשנות ה-80 הקרקע נמכרת שוב ומגיעה לידיים של קבוצת תשובה. לטענת התושבים, החברה כבר לא מכירה בזכויות הדורות השני והשלישי. "אנחנו חיכינו שממשלת ישראל תעמוד במה שהבטיחה לנו והיא מכרה אותנו, 10 פעמים גלגלה אותנו אל חברה אחרת שמחקה את כל הזכויות שלנו. ועכשיו הוא רוצה לזרוק אותנו לרחובות. יש פה אדמה יקרה, למה לא להיות חזיר עד הסוף?", עוקצת רבקה.

"המחזיקים בשטח עושים זאת ללא רשות"

אתמול (ראשון) החלו התושבים במאבק אקטיבי נגד העירייה ונגד קבוצת תשובה. בינתיים בשטח כבר נקבעות עובדות. מהעירייה נמסר שניתן לתשובה היתר לערוך תערוכה בשכונה. לצורך כך גידרו שטח והתושבים מרגישים איך נשמטת הקרקע מתחת רגליהם ולא כמטאפורה. התושבים יודעים שרק התערבות של מנהל מקרקעי ישראל תשנה את התמונה, כי בקרוב ארבעה בניינים רבי קומות עומדים לקום כאן. אף אחד לא הכין תמונות הדמיה לאיך ייראו החיים של האנשים האלה שגרים פה משנות ה-60 ועלולים להיזרק לרחוב.

 

"בית המשפט העליון ובעקבותיו בית משפט השלום שידועים בנטייה שלהם לגלות חמלה לפולשים בישראל, פסקו באופן חד-משמעי שהמחזיקים בשטח עושים זאת ללא רשות", טען הלל פרטוק, יועץ אסטרטגי לקבוצת תשובה. "לא מגיע להם שום פיצוי, למעט דמי פינוי, ואף על פי כן אנחנו עושים ככל יכולתנו להגיע איתם להבנות ולהסכמות".