10tv, 10tv

אורי אריאל: "ירידה במחירי הדירות – כבר ב-2014"

שר השיכון החדש מפזר הבטחות בראיון לחדשות 10, רגע לפני השבעתו לתפקיד. "נביא למצב שזוג יכול לקנות לעצמו דירה במחירים סבירים ולא להשתעבד לעשרות שנים", מתחייב חבר הכנסת מהבית היהודי. האם ישמש כ"שר השיכון של המתנחלים"? אריאל טוען שלא: "מעבר לקו הירוק ימשיכו לבנות, בסדרי גודל של מה שהיה"

(04:34 דקות)

ההבטחה הגדולה: שר השיכון הנכנס, אורי אריאל, מצהיר בראיון לחדשות 10 כי יביא לירידה במחירי הדירות ב-2014. "נביא למצב שזוג יכול לקנות לעצמו דירה במחירים סבירים ולא להשתעבד לעשרות שנים, בלי יכולת לזוז ימינה ושמאלה", אומר השר החדש מהבית היהודי.

 

אך האם יוכל לעמוד בהבטחתו? הרי גם שר השיכון היוצא, אריאל אטיאס, הבטיח ירידה במחירי הדירות ב-2013. סקר שנערך במהלך סוף השבוע האחרון בקרב 174 אנליסטים בישראל, העלה שמרביתם דווקא צופים עלייה נוספת בשנה הקרובה.

 

כנגד אריאל כבר הושמעו טענות, לפיהן ישמש כ"שר השיכון של המתנחלים". הוא, כמובן, פוסל אותן מכל וכל. "מעבר לקו הירוק ימשיכו לבנות, בסדרי גודל של 'מה שהיה הוא שיהיה'. לא רואה סיבה לשנות את זה", מסביר אריאל ומבהיר: "עיקר הסיפור הוא בנגב, בגליל, בתל אביב ובחדרה".

 

את תקציבי הבניה הגבוהים שהועברו לחרדים בשנים האחרונות, אריאל דווקא מבין: "זה שוק נוראי. אנשים גרים במרתפים ובמקלטים, דברים שקשה לראות במדינת ישראל ב-2013. היה מקום לעשות איזושהי אפליה מתקנת ולפתוח גם לשוק החרדי היצע של קרקעות".

 

מעבר לקשיים הרגילים בהתמודדות של שר שיכון מול משרדי הממשלה וגופים ממשלתיים וציבוריים שונים, אריאל יצטרך למצוא נתיב לשיתוף פעולה עם מי שימונה לראש מינהל מקרקעי ישראל - משה כחלון. "המינהל הוא במשרד הבינוי והשיכון, כך סוכם", מדגיש השר לעתיד, ומודה שמדובר במצב לא רגיל: "אנחנו מחפשים את הדרך החוקית לסדר את ההרכב הזה, כי יש הבטחת בחירות של ראש הממשלה לגבי משה כחלון".