10tv, 10tv

חשיפה: רוב הרופאים בישראל לא קיבלו חיסונים

על פי נתוני משרד הבריאות, אנשי צוות רפואי רבים סירבו לקבל חיסונים נגד מחלות שונות ונפוצות - למרות דרישת המשרד. "אין שום סנקציות שאני יכול לערוב לכך שרופא יבצע את החיסון", טען מנהל המרכז הרפואי וולפסון. בהסתדרות הרופאים טוענים: "אי אפשר לחייב אף אדם לקבל חיסון"

20% מהרופאים בישראל בלבד קיבלו השנה חיסון נגד מחלת השפעת - כל עולה מנתוני משרד הבריאות שנחשפו הערב (שני) בחדשות 10, רבים מאנשי הצוות הרפואי בבתי החולים ברחבי הארץ לא קיבלו את החיסונים שנדרשו מהם במסגרת חוזר של מנכ"ל משרד הבריאות, רוני גמזו.

 

על פי הנתונים, בבית החולים בלינסון בפתח תקוה, רק 38.1% מאנשי הצוות הרפואי קיבלו חיסונים. במרכז הרפואי וולפסון התחסנו רק 24.1%, בבית החולים אסף הרופא התחסנו רק 19.7% ובבית החולים איכילוב קיבלו 14.4% מאנשי הצוות הרפואי חיסון. במרכז הרפואי שיבא שיעור המחוסנים עומד על 13.8% ואילו בבית החולים הדסה הר הצופים 8.7% בלבד התחסנו - כלומר, 122 אנשי צוות רפואי מתוך 1,400.

 

"אין שום סנקציות שאני יכול לערוב לכך שאכן הוא יבצע את החיסון שההוראות של משרד הבריאות מחייבות", טען ד"ר יצחק ברלוביץ', מנהל המרכז הרפואי וולפסון. "לאנשים יש הרבה מאוד דעות קדומות נגד חיסונים למיניהם, שכמובן אין להן בסיס במציאות. זה שאתה רופא לא אומר שאתה לא מפחד מזריקות".

 

"אנחנו צריכים להשקיע יותר בהדרכה ובהסברה, ולהבדיל בין אמונות טפלות ובין העובדות המדעיות. ברגע שמציגים אותן, אני חושב שזה יכול לעשות שינוי מאוד משמעותי", גרס פרופ' רן בליצר, מנהל מח' תכנון מדיניות בריאות בקופ"ח כללית. לעמדתו אין להפעיל סנקציות נגד הרופאים המסרבים להתחסן. "במדינות שבהם הפעילו מדיניות של חובת חיסון, רואים שיפור קיצוני באחוזי החיסון. עם כל ההסתייגויות מהמשמעות של מדיניות של כפיית חיסונים, היא עובדת באופן יעיל מאוד".

 

אלא שבהסתדרות הרופאים מביעים התנגדות נחצרת לכפייה על אנשי הצוות הרפואי לקבל חיסונים. "לכל אדם יש בחירה. גם לרופא יש אוטונומיה", הבהיר פרופ' אבינועם רכס, יו"ר הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית. "אי אפשר לכפות עליו בהליכים מנהלתיים או באמצעי ענישה כלשהם, להתחסן".