,

מלחמת בעלי העסקים: "שילמנו על הקרקע לפני 60 שנה ושוב דורשים מחיר מלא"

בעלי עסקים קטנים בתל אביב שחכרו מבנים במשך עשרות שנים, הופתעו לגלות לאחרונה שהעירייה דורשת מהם את מלוא הערך של הקרקע בחזרה. הם לא מוותרים ויצאו למאבק שיגיע בקרוב לבית המשפט

(3:03 דקות)