כסף שנזרק לזבל: מדוע משלמים האזרחים לעיריה מיליוני שקלים לטיפול באשפה?

בכל שנה משלמים תושבי הערים כמאה מיליון שקלים בסך הכל, עבור פינוי והטמנת האשפה הביתית בלבד. המוסף הכלכלי 'אנליסט' בעקבות שירות הטיפול באשפה היקר לאור 'תחנות המעבר' בהן משתמשות העיריות, גורם שהכפיל את עלות הטיפול באשפה בעשור האחרון