10tv, 10tv

האם השותף של ערן מלכה לתאו בכלא יהיה אהוד אולמרט?

בשירות בתי הסוהר חוששים מהמידע הרב שהצטבר בידי קצין המשטרה הבכיר לשעבר וראש הממשלה לשעבר אודות שותפיהם לתקופות המאסר – ושוקלים לשכן את שניהם יחד, בנפרד מאסירים אחרים. הכליאה המשותפת, מיותר לציין, תצא אל הפועל רק אם יידחה ערעורו של אולמרט על הרשעתו

לחדשות 10 נודע כי במידה וערעורו של ראש הממשלה אהוד אולמרט יידחה, הוא עשוי להפוך לשותפו בתא המאסר של אסיר מפורסם אחר - קצין המשטרה הבכיר לשעבר ערן מלכה.


מלכה, רב פקד בדימוס שמתוקף תפקידו נחשף למידע רב אודות אסירים, אמור לשהות בתקופת מאסרו בהפרדה מלאה. יחד עם זאת, בשב"ס כבר בודקים את האפשרות להפוך אותו לשותפו לתא של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט - אם ערעורו של זה האחרון על הרשעתו לא יתקבל.


הסיבה לכליאה המשותפת הינה, כאמור, ההיכרות שיש לשניים עם אסירים אחרים, ובעיקר המידע שהצטבר אודותיהם מתוקף תפקידם של שני הבכירים לשעבר. מלכה נחשף למידע זה כקצין חוקר לשעבר ביחידת להב 433, בעוד אולמרט נחשף למידע זה כראש ממשלה.


"אני לא פושע", הכריז היום (ראשון) מלכה בשלב הטיעונים לעונש בעניינו והוסיף : "אין לי אורח חיים עברייני. עד היום שבו הכרתי את רונאל פישר הייתי אדם שעשה הכל למען הזולת ולמען הציבור. אני תרמתי הרבה מעבר לאדם פשוט. אני אדם שקוף היום, אני כל כך מצטער והלוואי שיכול הייתי לחזור אחורה".