,

תינוקות בסכנה

פרסום ראשון: צוות הפגייה של בית החולים "סורוקה" איתר עלייה גבוהה בערכי הנתרן אצל חמישה פגים. מבדיקה שנעשתה עלה, כי התמיסות של חברת "טבע מדיקל" שקיבלו התינוקות היו פגומות. משרד הבריאות פתח בחקירה

(1:42 דק')

חשד כי תמיסה פגומה הוזרקה לחמישה פגים בבית החולים "סורוקה" באר שבע: המקרה אירע לפני 10 ימים, כשצוות הפגייה של בית החולים הבחין בעלייה גבוהה בערכי הנתרן אצל חמישה מהפגים - מה שעלול להביא לפגיעות קשות ואפילו למוות.

מבדיקה שעשו ב"סורוקה" עלה כי בתמיסות, שהפגים קיבלו דרך הווריד יש כמות גבוהה מאוד של נתרן. בית החולים פנה למשרד הבריאות, וזה פתח בחקירה. התמיסות, שמיוצרות על ידי חברת "טבע מדיקל", הועברו לבדיקות מעבדה.

ממשרד הבריאות נמסר, כי סיבת התקלה טרם אותרה, אבל מכיוון שמדובר בתמיסות שמורכבות באופן ידני ופרטני - ברגע שנודע על התקלה, השימוש בה הופסקה.

מבית החולים "סורוקה" נמסר: מדובר בתמיסה מוכנה שמיוצרת על ידי רוקחים במרכז יעודי, ועם הפסקת השימוש בתזונה מאותה הסדרה חזרו ערכי הנתרן למצב תקין. מ"טבע מדיקל" נמסר: הנושא נמצא בבדיקה משותפת שלנו ושל משרד הבריאות.