10tv, 10tv

"המפצח": מובילי פרויקט שילוב יוצאי אתיופיה מרוויחים - אנשי הקהילה עצמם רק נחלשים

האם הרושם הציבורי בנוגע למחדל ביחס לבני הקהילה האתיופית הוא רק קצה הקרחון? חודש מאז ההבטחות בנושא: בדיקת "המפצח" העלתה טענות קשות בדבר הצלחתם של מנהלים שונים בפרויקטים לאומיים לבני הקהילה לגרוף רווח לכיסם בעוד הפרויקטים עצמם נכשלים. "כל מי שמטפלים ביוצאי אתיופיה יוצאים נשכרים חוץ מהם עצמם"

  • פורסם ב:
  • 14/06/2015 00:27
  • |
  • עודכן ב:
  • 31/12/2017 17:56
  • |
  • כתבים:
  • אבי עמית

חודש מאז ההבטחות לבני הקהילה האתיופית בעקבות ההפגנה הסוערת בדבר מצבם בישראל, ומסתמן כי ברקע אי-יישום דרישות המאבק טענות קשות על התנהלות המדינה בנושא. לטענת מנהל לשעבר בתוכנית אליה הקצתה המדינה מעל מיליון דולר בשנה, "למערכת לא היה נוח לראות את התוצאות שגררה התוכנית - אז היא 'שיפצה' נתונים".

בשנים האחרונות הוקצו מאות מיליונים לפרויקטים בין-משרדיים ואולם לטענת גורמים בקהילה השפעתם על יוצאי אתיופיה הייתה שולית ואף מזיקה. כך למשל, ארבעה מיליארד שקלים בשנה משקיעה המדינה במימון פעילויות נוער ליוצאי אתיופיה. ואולם, לדברי מנכ"לית האגודה הישראלית ליהדות אתיופיה, זיוה מקונן דגו, "מפרוייקט לאומי שדיבר על 600 מיליארד דולר נשארו רק פרויקט עלוב של תגבור לימודים עבור 4,000 תלמידים".

"המדינה 'מפגירה' את התלמידים יוצאי אתיופיה ומכניסה אותם לקטגוריה של תגבור ועזרה", הסבירה המורה לשעבר, אפרת ירדאי. לדבריה, "העובדה שמתייחסים לכולם כאילו הם זקוקים לעזרה הופכת אוכלוסייה מוחלשת ממילא למוחלשת יותר. למה אני צריכה להיות מסכנה בכוח? כנראה כי יש כאן מנגנון שצריך אותי שם".

ואכן, על פי הנוהג שבין משרדי הממשלה משרד החינוך מעביר את הכסף לפרויקט הלאומי למנהלים, מנכ"לים, מפקחים ומשרדים. בנוסף, מועברים אל קבלני משנה חמישה אחוזים מבין דמי הניהול בפרויקט. בדרך זו לשיעורי התגבור עצמם נשארים רק 54 אחוזים מתוך הסכום המקורי. "כל מי שמטפלים בכך יוצאים נשכרים חוץ מהאתיופים עצמם", אמרה פרופסור אסתר הרצוג ממכללת בית ברל.

מהפרויקט הלאומי נמסר בתגובה: "לצערנו, לביקורת המועלית אין כל אחיזה במציאות. צר לנו שיש גורמים בעלי אינטרס, העסוקים בעצירת קידומה של הקהילה. התוצאות המושגות הן מעל ומעבר. בעשרים ושלושה בתי"ס שהשתתפו בתוכנית יש צמצום של 21% בפער בזכאות לבגרות".

עוד הוסיפו בפרויקט: "במשך שנים טוענת הנהלת הפרויקט הלאומי שיש לאחד את כל התוכניות הקיימות תחת הפרויקט הלאומי שפועל ביעילות רבה תוך התבססות על צוות מצומצם ובשקיפות מלאה. על מנת ללמוד על הישגי הפרויקט יש לבחון את הנתונים בראייה כוללת ומצטברת לאורך השנים".