10tv, 10tv

"אנליסט": כך מושכות רשויות מהציבור מיליונים עבור אנשיהן בטענה ל"חיזוק תשתיות"

מתברר כי איגרות של תאגידי המים שייעדו עיריות רבות לחיזוק תשתיות מנותב על ידיהן לטובת דיבידנדים לאנשיהן. את המחיר הכבד ביותר משלמים יישובים שונים בפריפריה. "אי אפשר לעשות מלחמה בין רעבים לשבעים"