10tv, 10tv

פרסום ראשון: הפחתה בלימודי מתמטיקה ואנגלית בתוכנית לשנת הלימודים החדשה

ירידה משמעותית בכמות שעות לימודי היסוד בתוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך. על פי התוכנית, שעות לימוד בתחומים מתמטיקה, אנגלית ומדעים יתבטלו לטובת הגברת לימודי האזרחות והחינוך. בגני הממלכתי-דתי: הנחיה לפעילויות בנושא "הבטחת הארץ לאבותינו"

  • פורסם ב:
  • 12/04/2015 22:16
  • |
  • עודכן ב:
  • 12/04/2015 22:28
  • |
  • כתבים:
  • עמרי מניב

שינוי בסדרי העדיפויות של משרד החינוך. מנהלי בתי הספר קיבלו היום (ראשון) את מערכת השעות הבית ספרית כפי שמשרד החינוך רוצה לראות בשנת הלימודים הבאה ועל פיה, תחול ירידה משמעותית ב"שעות היסוד" ועלייה בתחומים אחרים.


אשכול "לימודי היסוד" כולל את התחומים מתמטיקה, שפת אם, אנגלית ומדעים, פיזיקה, כימיה וביולוגיה. הירידה המתוכננת בשעות הלימוד באשכול תבוצע כך שיוקצו לו 50 שעות לימוד בלבד. זאת, בעוד שבשנת הלימודים הנוכחית הוקצו בחטיבת הביניים למקצועות היסוד 58 שעות שבועיות.


עוד נודע לחדשות 10 כי השעות החדשות יופנו לגיבוש שעות לימוד נוספות לחינוך, תוספת שעתיים ללימודי האזרחות שיחלו כבר בכיתה ז', שלוש שעות לאמנויות ושעות בחירה נוספות לשיקול בית הספר עם עדיפות למקצוע היהדות.

למרות הדברים, בידי מנהלי בית הספר תישאר הבחירה שלא לאמץ את עמדת משרד החינוך אם יעמדו בתנאים מסויימים. לדברי יו"ר התאגדות המנהלים, מנשה לוי, בתי הספר שתחת ההתאגדות אכן יתייחסו לחלוקת השעות כ"המלצות בלבד".


ואולם, דווקא החלטה הנוגעת באופן ממוקד לחינוך הממלכתי-דתי צפויה להיות נפיצה במיוחד. על פי מטרות העל החדשות של משרד החינוך, בגני הילדים באגף הממלכתי-דתי יידרשו הגננות ליצור פעילויות בנושא "הבטחת הארץ לאבות האומה" וכן "לימודי המקדש".


בנוסף על כך, אחת מהחלטות-העל בנוגע לבתי הספר החילוניים היא לחזק משמעותית את לימודי היהדות אף על חשבון לימודי היסוד. בין היתר תוצב לבתי הספר משימה "לשלב 'תרבות יהודית ישראלית' לתלמידי כיתות ט" וזאת כהמשך לתוכנית "תרבות ישראל ומורשתו" הנלמדת בכיתות ה' עד ח'.


ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "קיימת יתרה של שעות שבועיות שמנהלים רשאים להשתמש גם ללימודי יסוד והממשלה דוגל בנתינת אוטנומיה למנהלים. בנוגע לגני הילדים בחינוך הממלכתי-דתי: לאחר שנת שמיטה מקיימים הגנים טקסי זכר למעמד הקהל ולומדים מסיפורי בראשית על הבטחת הארץ לאבות".