10tv, 10tv

"אנליסט": שערוריית המצבות של ביטוח לאומי

מדי שנה נתקלים עשרות אלפי ישראלים בהפתעה יקרה ומעליבה בבואם לקבור את יקיריהם, כשקצבת המצבה נשללת מהם. הסיבה: בביטוח הלאומי לא מסכימים לממן מצבה של מי שאינו נשוי וילדיו עברו את גיל 20. "במקום שהמנוח יקבל כבוד אחרון, הגבירו לנו את הכאב"