,

המקור: כיצד מתנהל פורום "תקנה"?

חשבון הנפש של הפורום: מדוע הסתירו זמן ארוך כל כך את פרשת הרב מוטי אלון? גילויים חדשים בפרשה - מדוע שלח הרב מכתבים למתלוננים, מה היה תוכנם וצילומים עדכניים של הרב עם תלמידיו

  • פורסם ב:
  • 29/07/2010 01:25
  • |
  • עודכן ב:
  • 29/07/2010 01:25
  • |

(22:34 דקות)

לפני כחצי שנה, פרשת הרב מוטי אלון טלטלה את הציבור וחשפה בפניו את קיומו של פורום "תקנה", אך עדיין רב המסתורין בהתנהלותו של הפורום: איש אינו יודע כיצד הוא עורך את חקירותיו וחורץ גורלות. לראשונה, אנשי הפורום מכניסים את צוות "המקור" לעולמו.

 

בפורום חברים למעלה מ-30 איש, שעובדים בדרך כלל בקבוצות קטנות של ארבעה חברים וחברות לכל תיק. בשבע שנות קיומו, הפך הפורום למעין תחליף משטרה. מתלוננים על הטרדה מינית מתוך הציבור הדתי-לאומי מעדיפים לפנות אליו כדי שיטפל בתוקפיהם. זהו גוף קהילתי, אין לו סמכויות חוקיות ולמרות זאת, עד היום בלפחות 15 מקרים, הפורום חקר, שפט וגם העניש. לפני כארבע שנים, כמה שבועות בלבד אחרי שהוקם הפורום, הגיעה לידי יו"ר הפורום, הרבנית יהודית שילת, תלונה מרעישה. התלונה הייתה כנגד הרב מוטי אלון, ראש ישיבת הכותל, מחשובי הרבנים בציונות הדתית. הרב אלון התייצב מול פורום תקנה פעמיים: בפעם הראשונה האזהרות שקיבל היו קלות - לא להתייחד עם תלמידים בחדרו ולא לסגור מאחוריו את הדלת כשהוא מעניק ייעוץ אישי. הפעם השנייה שהוא הוזמן לעמוד מול הפורום, הייתה חמורה בהרבה.

 

בתלונה השנייה יש עדות של תלמיד צעיר שטוען כי הרב השתמש בסמכותו ומרותו כדי לנצל אותו מינית ומראה לחברי הפורום קטעי יומן בהם תיעד את האירועים. משום החשד לפלילים, חברי הפורום מעדכנים את היועץ המשפטי לממשלה בחומרים שהגיעו לידיהם.

 

הפורום זימן את הרב אלון למסור את גרסתו והאשים אותו בניצול מיני. הוא גוזר עליו לעזוב את ישיבת הכותל, את תכנית הטלוויזיה שהוא מגיש ואת בר אילן. אלון מסרב לקבל את החלטתם ומעתיק את מגוריו למגדל, שם מקים חצר הרחק מעיני הפורום ועל פני השטח, הוא מקיים את ההגבלות עליו - לא מעביר שיעורים ולא מעניק פגישות ייעוץ אישיות. אולם, במהלך ארבע השנים בהן מתגורר הרב אלון בצפון, החלו לזרום לפורום עדויות כי הרב חזר ללמד ולקיים פגישות אישיות עם תלמידיו. מפאת מורכבות המקרה, מגויסים כמעט כל רבני "תקנה" לדון בפרשה. בתוך כך, למרבית הנשים החברות בפורום, כלל אין מושג שמקרה אלון קיים. בחודש ינואר השנה, הרב אלון מזומן אל הפורום וחברי הפורום מתרים בו שהם עומדים לפרסם את הפרשה. הם פונים ליועץ המשפטי לממשלה ומבקשים גיבוי.

 

תחקיר "המקור" חושף, כי באותה תקופה הרב אלון שלח מעין מכתבי התנצלות לכמה צעירים שהתלוננו נגדו. בחודש פברואר השנה, ארבע וחצי שנים מאז הגיעה התלונה נגד הרב אלון לפורום, מתפרסמת הפרשה בתקשורת. בתוך כך, הנתונים מראים כי עד פרסום הפרשה מגיעות אל הפורום שלוש תלונות נגד הרב אלון. לאחר פרסומה, נוספות למעלה מעשר תלונות כנגד הרב. מהתלונות, עולה דפוס קבוע לכאורה של מעשיו של הרב: המתלוננים מגיעים להתייעץ עם הרב בעקבות מצוקה כלשהו ואז בפגישה הפרטית בחדרו, המילים הופכות למעשים והשיחה הופכת למגע מיני.

תגובת מקורביו של הרב אלון: הטענות נגד הרב אלון - אינן אמת

"חשוב שהציבור יידע ש"פורום תקנה" אינו גוף פורמאלי ואינו מחייב איש. מדובר בארגון שהקים את עצמו לקידום מטרותיו הוא. הפורום נטל לעצמו סמכויות של חקירה, שפיטה, הענשה ואכיפה, וכל זאת ללא כל סמכות וללא כל הכשרה, ואין לכך כל מקום במדינה בעלת משטר דמוקרטי ריבוני מתוקן. הרב אלון קיבל החלטה אישית, קשה, לפיה - למרות כל השיסוי והטחת הרפש כלפיו, הוא יבליג ולא יגרר להשיב מלחמה נגד משמיציו, הגם שיש לו מענה הולם לדברים. הרב מוכן לספוג עוולות רבות כלפיו  כדי להימנע מגרימת סבל או נזק לאנשים אחרים. על מנת להסיר כל ספק אנו מדגישים, כי הטענות המועלות בכתבה על ידי גורמים שונים כלפי הרב אלון אינן אמת".

מידע לציבור

 

קו סיוע לנפגעות תקיפה מינית - 1202 , לגברים - 1203

קו סיוע לדתיות ודתיים - 02-5328000

 

פורום תקנה - http://www.takana.org.il/

 

 

 

מהארכיון: תלונות נגד הרב מוטי אלון

עוד בנושא: הדיון המלא בפורום תקנה