,

טלנסקי יודיע: אני חוזר להעיד בתיק "מעטפות הכסף"

לפני כמה חודשים עזב משה טלנסקי, העד בחקירה המתנהלת נגד ראש הממשלה באמצע עדותו המוקדמת והבטיח שיחזור. כשגילה שבארה"ב מתנהלת נגדו חקירה, הודיע שלא ישוב מחשש שיפליל את עצמו. הפרקליטות עבדה בשיתוף עם משרד המשפטים האמריקני כדי לאפשר את שובו למתן עדות בפרשה

  • פורסם ב:
  • 22/02/2009 21:57
  • |
  • עודכן ב:
  • 22/02/2009 23:01
  • |
  • כתבים:
  • ברוך קרא

(1:13 דקות)

משה טלנסקי, העד המרכזי בפרשת מעטפות הכסף בה מעורב ראש הממשלה, אהוד אולמרט מתכוון להודיע לפרקליטות שיסכים לחזור לישראל כדי להעניק עדות. הפרקליטות תקבע מועד להמשך העדות המוקדמת.

לפני כמה חודשים יצא טלנסקי באמצע עדותו המוקדמת בתיק והבטיח שיחזור אבל כשגילה שבארה"ב מתנהלת נגדו חקירה אמר שלא ישוב לארץ מחשש שיפליל את עצמו. הפרקליטות פעלה ביחד עם משרד המשפטים האמריקני כדי לאפשר את שובו למתן העדות.

פרקליטות המדינה הודיעה לפני מספר ימים לטלנסקי, במכתב שנשלח לעורך דינו, ז'ק חן, כי תשקול לקיים חלקים מהמשך עדותו בדלתיים סגורות. במקביל, לא הסכימו בפרקליטות להיענות לבקשתו של העד המרכזי בפרשת מעטפות הכסף כי כל המשך עדותו יעשה בדלתיים סגורות.

המדינה הבהירה כי "הפרקליטות לא תבקש לעכב את טלנסקי, לא תבקש להגביל את תנועתו, ולא תבקש להגביל את יציאתו מהארץ בתום מסירת עדותו המוקדמת. בתום מסירת עדותו המוקדמת, הפרקליטות תבקש לבטל את התנאים שנקבעו לשם הבטחת התייצבותו לעדותו המוקדמת. והפרקליטות לא תבקש לממש את הערבויות שנקבעו, בשל אי הגעתו של טלנסקי להעיד במועד שנקבע בחודש ספטמבר שחלף".