,

מצעד הקרינה

בישראל תשעה מיליון טלפונים סלולריים, יותר מאנשים, ועשרות סוגים של מכשירים: חלקם פולטים יותר קרינה חלקם פחות. בדקנו עבורכם ארבעים סוגי מכשירים

(3:28 דק')