תרגיל התביעות הייצוגיות - החברות מעבירות כספים לעמותות להן כבר תרמו

אנליסט: מדוע במקום פיצוי לצרכנים, חברות שפגעו בציבור תורמות לעמותות צדקה שאליהן תכננו מראש להעביר כספים ממילא? ועדת החוקה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה הצעת חוק שתקים קרן ממשלתית אליה יזרמו כל התרומות שישלמו החברות הפרטיות בהסדרי פשרה. המטרה: למנוע מצב שבו היצרן שפגע בצרכן, הוא גם זה שמחלק את הכספים, סופר אותם כפילנתרופיה ובסוף מקבל אותות הצטיינות