אנליסט: פקידי הבנקים שמחרימים דירות לחייבי משכנתא - ורוכשים אותן בעצמם

את המעקלים שדופקים על הדלתות מאות משפחות פוגשות כל שנה, רגע לפני שיחרימו את הבית בגלל פיגורים במשכנתא. גם לפקידים בסניף הבנק שעוסקים בהחרמת הנכס יש לפעמים אינטרס אישי בקידום הפינוי המהיר. תחקיר "אנליסט" חושף כיצד עובדי בנק, שטיפלו בהלוואות לדירות מגורים, עברו לגור בהן עם בני משפחותיהם אחרי שהלקוח התעכב בהחזרים

הבהרה:

 

"בהקשר זה נבקש לחדד כי בניגוד למקרים אחרים בהם עובדת הבנק שעסקה בפינוי היא גם זו שעברה להתגורר בנכס, בבנק מזרחי-טפחות הפקידה הרוכשת יושבת אמנם באותו הסניף אבל לא טיפלה במתן המשכנתא, לא טיפלה בהליכי ההוצאה לפועל נגד החייבת ולא טיפלה בתהליך פינויה מהדירה.

 

"אותה עובדת, שהחלה את דרכה בבנק אחרי שנפתח תיק ההוצאה לפועל, הופנתה על-ידי מתווך דירות למכרז הפומבי שפרסם הכונס מטעם הבנק. לדברי הבנק, המחיר שהיא שילמה על הדירה תאם את הערכת השווי שקבע שמאי חיצוני - ואף הייתה הגבוהה ביותר.

 

"לפני שניגשה למכרז, קיבלה העובדת את אישור הגורמים המשפטיים בבנק, שהתנו את השתתפותה במכרז במה שהוגדר כ"פומביות, שוויוניות ושקיפות", ולאחר שוידאו כי העובדת לא הייתה חשופה למידע פנים כלשהו. כפי ששידרנו עוד בכתבה המקורית, ראש ההוצאה לפועל בעצמו אישר את מכירת הנכס וארבע ערכאות משפטיות (כולל ביהמ"ש העליון) דחו את ערעורי החייבת, לאחר המכירה, בקביעה שלא נפל פגם בהליך המכירה לעובדת הבנק".