מחר: קצב צפוי לערער על החלטת ועדת השחרורים

הנשיא לשעבר לא מוותר וצפוי לערער מחר על החלטת ועדת השחרורים שלא לקצר את עונשו. קצב מנמק את הערעור בכך שהחוק אינו דורש הודאה וחרטה. בסביבתו של הנשיא לשעבר חוששים מאמירות של נשיא בית המשפט המחוזי שידון בערעור, שבמידה ולא יתקבל – עשוי להשפיע גם על בקשת החנינה