מתח ביקורת על הממונה לשעבר על ההגבלים העסקיים. רה"מ נתניהו, לע"מ

נתניהו לבג"ץ: מתווה הגז - לצורך חילוץ מהיר של משק הגז מהקיפאון

ראש הממשלה ושר הכלכלה העביר לבג"ץ את תצהירו במסגרת הדיון בעתירות בנושא מתווה הגז, בו טען כי השתכנע ש"הדבר דרוש מטעמים של מדיניות חוץ וביטחון המדינה". לדבריו, הוא היה חייב לפעול לחילוצו של משק הגז מהקיפאון "בעקבות החלטת הממונה על ההגבליים העסקיים לשעבר לחזור בו מטיוטת הצו המוסכם שגובש עם בעלי הזכויות"

  • פורסם ב:
  • 08/02/2016 17:42
  • |
  • עודכן ב:
  • 08/02/2016 17:42
  • |

התשובה של נתניהו. פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבג"ץ את תצהירו של ראש הממשלה ושר הכלכלה, בנימין נתניהו, במסגרת הדיון בעתירות בנושא מתווה משק הגז הטבעי.

 

בתצהיר תולה נתניהו את האשמה בקיפאון משק הגז על הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר, דיוויד גילה, מכיוון שחזר בו מסיכומו הראשוני עם בעלי הזכויות. בנוסף הוא טוען כי קיבל את ההחלטה לאשר את המתווה מתוך שיקולי מדיניות חוץ וביטחון.


"החלטתי לעשות שימוש בסמכותי לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, לאחר שהשתכנעתי כי קיים צורך חיוני בחילוצו המהיר של משק הגז מהקיפאון אליו הוא נכנס בעקבות החלטת ממונה על ההגבליים העסקיים לשעבר לחזור בו מטיוטת הצו המוסכם שגובש עם בעלי הזכויות החזקות 'תמר' ו'לוויתן'", טען ראש הממשלה בתצהירו.

 

עוד הוא הוסיף כי קיבל את ההחלטה "לאחר שהגעתי, על בסיס חוות דעת מקצועיות שהוצגו בפניי, למסקנה חד משמעית כי הדבר דרוש, קרי חיוני, מטעמים של מדיניות חוץ ושל ביטחון המדינה".

 

אסדת גז ישראלית בים התיכון
 

אסדת גז ישראלית בים התיכון(דובר צה"ל)

עוד ציין ראש הממשלה בתצהיר: "מצב הדברים הוכחי אף מונע את רתימת הגז ככלי לשיתוף פעולה אזורי ולתמיכה בבנות בריתנו במזרח התיכון. הקיפאון במשק הגז הטבעי היה מנציח מונופול בתחום לשנים רבות, מונע התפתחות של תחרות ומנציח את הריכוזיות הכלל-משקית"

 

בהמשך הוא גם דחה את הטענות שעלו נגדו כשהסמכות לאישור מתווה הגז עבר לידיו. "אבקש לדחות מכל וכל את הטענה שאינה נכונה - כאילו שיקולי הביטחון ויחסי החוץ עליהם ביססתי את החלטתי היו שיקולים מלאכותיים, שהועלו אך ורק לצורך הפעת הסמכות לפי סעיף 52", נכתב בתצהיר.

 

נתניהו הודה כי ההסדר הוא לא אידיאלי, אך הבהיר כי החלופות המוצעות אינן ריאליות. "כל חלופה אחרת שהוצגה היא תיאורטית ובלתי ישימה בלוח זמנים שייתן מענה לצרכים הרבים שמקדם המתווה", הוא ציין, "גם לשיטתי המתווה כפי שאושר בהחלטת ממשלה מס' 476 - הכולל גם את ההסדר לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, הוא אינו הסדר אידיאלי. אולם בעיתוי הנוכחי מדובר במתווה הכרחי שאין לו חלופה ריאלית כלשהי".

 

"לא ניתן היה לבגיע למתווה שמוסכם על חברות הגז ללא הסדרת היציבות הרגולטורית כמפורט במתווה", הסביר ראש הממשלה, "הנושאים שהוסדרו בפרק היציבות הרגולטורית במתווה הם אלו שממילא קיימת סבירות גבוה שהממשלה לא תבקש לבצע בהם רפורמות משמעותיות נוספות בשנים הקרובות".