10tv, 10tv

בדיקת "ברקוד": ההפחתה במחירי האלכוהול נשארה על הנייר

למרות הכרזת שר האוצר משה כחלון על הפחתה משמעותית במחירי האלכוהול בדיקה העלתה כי ברוב המדינה מחירן הגבוה של הבירות נשמר. כך, ברשתות ויקטורי ויינות ביתן נותרה שישיית "גולדסטאר" במחירה 30 שקלים, ואילו ברשת "רמי לוי" היא אף עלתה. הסיבה: יבואנים מונעים את גלגול החיסכון לצרכנים

חרף הכרזת שר האוצר משה כחלון על הפחתה משמעותית במחירי האלכוהול בדיקה העלתה הערב (חמישי) כי ברוב רשתות השיווק מחירן הגבוה של הבירות נשמר. לדברי מנהל בר, "היבואנים מורחים זמן וטוענים כי נותרו עם מלאי גדול".

 

מהבדיקה עולה כי ברשתות רבות מחיר שישיית בירה נשאר זהה למחיר הקודם ולעיתים אף עלה. כך למשל, ברשתות "ויקטורי" ו"יינות ביתן" נותרה שישיית "גולדסטאר" במחירה 30 שקלים, ואילו ברשת "רמי לוי" היא אף עלתה. תמונה דומה התקבלה גם בבחינת מחירה של הבירה המקומית "מכבי".

 

למרות הדברים, בחלק מהברים מתכננים הוזלה של הבירות. ואולם, לדברי מנהל הבר "היום משלמים אצלנו 34 שקלים ולא אצא פראייר".