10tv, 10tv

פרסום ראשון: פדופיל מורשע עובד עם ילדים מטעם האוניברסיטה העברית

יועד אגמון, שהורשע בשנת 2000 בעבירות מין בקטינים וישב תשעה חודשים בכלא, עובד בעמותה שאחראית על מתקני הספורט של האוניברסיטה. במסגרת תפקידו הוא אחראי בין השאר על קבוצות של ילדים ובני נוער. האוניברסיטה בתגובה: "הוא שילם את חובו לחברה, העסקתו חוקית"

אדם שהורשע בעבירות מין בילדים, עובד מטעם האוניברסיטה העברית עם ילדים ומכהן בוועד המנהל של עמותה שבשליטת האוניברסיטה, כך נודע לחדשות 10. יועד אגמון, שהורשע בשנת 2000 בעבירות מין בקטינים בזמן שהיה מאמן כדורסל וישב תשעה חודשים בכלא, חבר בעמותת קסול, שאחראית על הפעלת מתקני הספורט של האוניברסיטה.

 

לאחרונה מונה אגמון לאחראי על מנהל היחידה לספורט תחרותי. במסגרת תפקידו, הוא אחראי בין השאר על קבוצות נערים וילדים. אגמון אף מגיע לעיתים למשחקים ואימונים של ילדים, ילדות ובני נוער.

 

מהאוניברסיטה נמסר בתגובה: "אגמון הורשע לפני 15 שנים וריצה את עונשו. העמותה מקיימת את הוראות החוק ואינה מעסיקה עברייני מין בכל פעולות הקשורה לילדים. תפקידו של אגמון הוא מנהלי והוא לא בא במגע סדיר עם ילדים. לכן, החוק לא אוסר להעסיקו".