10tv, 10tv

הדרוזים בסוריה בודדים במערכה וחוששים: "כשהמורדים יבואו, יתחולל טבח"

הדרוזים על הכוונת – אחרי כיבוש שדה התעופה של סויידא, בירת הדרוזים בסוריה, פנו בני המיעוט לנשיא אסד, בבקשה שיגן עליהם. הנשיא אומנם הציע לדרוזים לנדב את הנוער והצעירים לצבא, אך הם נאלצו לסרב: "יודעים שיבחר להגן על דמשק, ולא עלינו". כעת הם עומדים בפני פלישה ממזרח וממערב, ללא נשקים וכוח אדם להגן על עצמם