פטיש בית משפט (אילוסטרציה), GettyImages/אימג'בנק

פרסום ראשון: הנהלת בתי המשפט עשויה לבטל מאות פסקי דין שנתנה שופטת ללא כתב מינוי

לחדשות 10 נודע כי שופטת בית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה, ריבי צוק, שבה לכס השיפוט בשנת 2010 מבלי שהאריכה מדי שנה כמתבקש את תוקפו של כתב המינוי לשיפוט. כפועל יוצא מכך, עשויה הנהלת בתי המשפט לפסול מאות פסקי דין שנתנה משנת 2013, ובהם תשלומי קנסות, הרשעות וצווי הריסה

לחדשות 10 נודע כי לשופטת בית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה, השופטת ריבי צוק, לא היה כתב מינוי לשפוט בשנת 2013, כך שהלכה למעשה לא הייתה לה סמכות לדון בדיונים משפטיים.


השופטת צוק פרשה לפנסיה והוחזרה בשנת 2010 לכס השיפוט. על פי החוק היה עליה לקבל כתב מינוי על מנת שתהיה לה סמכות לשפוט, ולהאריך את תוקפו של כתב מינוי זה בכל שנה. פרקליט של נאשמים אשר הופיעו בפניה, עו"ד אילן בומבך, גילה אודות העניין זה ופנה אליה בבקשה שתפסול את עצמה.


בהנהלת בתי המשפט מודעים לטעות שנוצרה והבהירו לחדשות 10 כי מדובר בפגם טכני. משמעות העניין היא שייתכן כי מאות פסקי הדין שנתנה השופטת בשנת 2013 יבוטלו ועשרות מיליוני שקלים שצוק פסקה כי נאשמים יעבירו לידי קופת עיריית נתניה יושבו אליהם. כמו כן, יתכן כי הרשעות נאשמים וצווי הריסה שניתנו יבוטלו.