תחקיר אנליסט חושף: חברות הארנק של בכירי המשק, המסדרות להם תשלום מס נמוך

מדוע בניגוד לעצמאים רגילים, או לשכירים שמשלמים מס הכנסה, קומץ של בכירים במשק משלמים אחוז מס נמוך בהרבה? הבכירים שמרוויחים סכומים עתק, מתאגדים לפי החוק כעסקים בע"מ, אז הם חייבים רק במס חברות העומד על 26 אחוזים. בתשלום שחסכו לקופת ה"חברה", הם יכולים לקנות לעצמם ציוד, או להשקיע בבורסה, או לחלק לעצמם משכורות – הכול כשהגבייה נמוכה משמעותית בהשוואה לריקי כהן מחדרה