10tv, 10tv

בקרוב: מי שלא יעבור את המבחן הפסיכולוגי לקבלת נשק לא יוכל לשרת ביחידת מילואים קרבית

במסגרת הרפורמה של המשרד לביטחון פנים, מי שיבקש לשאת נשק יידרש לעבור מבחן פסיכולוגי שיקבע אם הוא כשיר לכך. הדרישה, שתחול גם על חיילים שהשתחררו משירות קרבי, תימנע ממי שנכשל במבחן לשרת ביחידת מילואים קרבית

  • פורסם ב:
  • 10/02/2015 22:51
  • |
  • עודכן ב:
  • 10/02/2015 23:43
  • |
  • כתבים:
  • מאור צור

המשרד לביטחון פנים הודיע על רפורמה חדשה, שתחול על כל מי שמעוניין להוציא רישיון לנשיאת נשק ותקשיח את התנאים לקבלתו.

 

לפי הכללים החדשים, כל מי שירצה או תרצה להוציא רישיון לנשק, יצטרך לעבור מבחן פסיכולוגי שיבדוק אם הוא כשיר לכך. המשמעות של כישלון במבחן הפסיכולוגי תהיה שהנכשל לא יוכל לקבל רישיון.

 

הרפורמה המדוברת כוללת גם את מי שהשתחררו משירות בצה"ל ביחידה קרבית. במידה וחיילים קרביים לשעבר ייכשלו במבחן הפסיכולוגי, המידע על תוצאותיו יעבור לצה"ל והם לא יוכלו לשרת במילואים ביחידה קרבית. גורמים במערכת הביטחון מעבירים על כך ביקורת, ומציינים כי זהו פתח להשתמטות משירות מילואים הקרבי. נותר רק להמתין ולראות איך תשפיע החלת הרפורמה, שעדיין לא נכנסה לתוקף, על החברה שלנו.