פרויקט מיוחד: מסע לרמאללה, עשור לאחר מותו של "האב" יאסר ערפאת

צוות חדשות10 יצא לעירו של המנהיג הפלסטיני המיתולוגי כדי לברר מדוע דווקא עכשיו זוכה זיכרונו בעדנה מחודשת, ואם יש לדבר קשר להתפרצותה המסתמנת של האינתיפאדה השלישית. הוא מצא מצד אחד אכזבה מהנוקשות ומ"מיעוט האופציות" בתקופתו של אבו מאזן, ומצד שני נטייה להתעלם או לסלוח למעורבותו במהלך האינתיפאדה הראשונה. האם פני הרשות הפלסטינית למלחמה, או שמה רק לתקווה חדשה?

במלאות עשור למותו של המנהיג הפלסטיני וזוכה פרס נובל לשלום, יאסר ערפאת, יצא צוות חדשות10 לעירו רמאללה, וניסה לברר מדוע זכה זיכרונו דווקא עכשיו בעדנה, אפילו מצד מתנגדיו. "ערפאתיזם" - כך מכנים היום בשטחי הרשות הפלסטינית את הקוים החדשים שניתנו לדמות ערפאת, ואת הנטייה הכללית לסלוח לו, גם על הטעויות החמורות לאורך הדרך. בלשון הפלסטינים, "ערפאתיזם" הוא היכולת "להיות תמיד מוכן לשלום ומוכן למלחמה".


בשטחי הרשות הפלסטינית שוררת כיום הסכמה חד-משמעית שערפאת מת בהתנקשות מידי ישראל, "חיסול" שישראל ממשיכה להכחיש עד היום. הדבר רק תורם לגלוריפיקציה האדירה שחוותה דמותו, ולכך שבלב פלסטינים רבים הוא אף מעין "אב" רוחני. לא בכדי, אמר ראש סוכנות הידיעות הפלסטינית מען, נאסר לחאם, כי ערפאת "הוא חברת הביטחון שלנו, הויזה כארד, המהנדס, הקורבן, המנהיג".


בהתאם לכך, ברשות נוטים לשכוח כי ערפאת הוא המנהיג שבד בבד למגעים שהובילו לשיחות אוסלו גם תכנן והוציא לפועל את האינתיפאדה הראשונה, שיתכן כי שבה ונרקמת מחדש בימים אלה. הפלסטינים זוכרים את ערפאת "כדמוקרט אמתי", כמנהיג שבתקופתו האופקים היו פתוחים ו"תמיד עמדו כמה אופציות על השולחן". זאת, בניגוד לאבו מאזן האפרורי והנוקשה, שכדברי לחאם "לא ייתן לכן בלוק אחד באזור סי בלי תמורה".