10tv, 10tv

פרשת הרב והניצב: ארביב עומת עם מידע על טובות ההנאה שקיבל לכאורה

עשרה חודשים לאחר שנחשפה בחדשות10 פרשת "הרב והניצב", הגיע ראש לה"ב 433 לשעבר ניצב בדימוס מנשה ארביב לחקירה באזהרה במח"ש. החוקרים הציגו בפני ארביב את המידע הרב שאספו בדבר הלינות בבתי מלון וטובות ההנאה כספיות נוספות שהוא ובנו קיבלו במשך שירותו כנציג משטרת ישראל בארצות הברית

  • פורסם ב:
  • 12/10/2014 21:55
  • |
  • עודכן ב:
  • 12/10/2014 22:55
  • |
  • כתבים:
  • ברוך קרא