"אנליסט": התקציב יועד לירקנים, הכסף הלך ליחצ"נים ודירקטורים

חזון "השוק הסיטונאי", שאמור היה לשמש זירת מסחר חלופית וזולה יותר לזו של רשתות השיווק, הלכו ונמוג לטובת זירות מצומצמות בהרבה, שהועמסו בסחורה סוג ב' ומטה. הניסיון להקים מתחם ייעודי לשוק החקלאי בתל אביב הסתכם לאחר שמונה שנים בקול הענות החלושה של שלט בודד, המוקם בלב שטח שומם באור יהודה. עד מתי ייאלץ הצרכן לשלם 27 שקלים תמורת קילו שסק, שהחקלאי מכר ב-7 בלבד?