10tv, 10tv

להאשים את הש.ג. לא יספיק הפעם. פרשנות

צה"ל הגה את החקירות היזומות נגד חייליו בתור ניסיון להגן עליהם מפני הדין החמור בהרבה של בתי המשפט הבינלאומיים. כעת הוא ניצב בפני המלכוד שבו עליו בה בעת לגבות על הלוחמים שסיכנו את חייהם בלב הרצועה, וגם לנסות לסיים את החקירות ביותר מקול ענות חלושה. האם ניתן לרצות את דעת הקהל העולמית, גם כאשר 99 מקרים מונחים על שולחן הפרקליט הצבאי?

  • פורסם ב:
  • 10/09/2014 23:02
  • |
  • עודכן ב:
  • 10/09/2014 23:46
  • |
  • כתבים:
  • אלון בן דוד