10tv, 10tv

לעניים בלבד? - קייטנות משרד החינוך מושכות בעיקר ילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך

בכמה ערים בארץ, רוב הילדים הנרשמים לקייטנות הקיץ המסובסדות על ידי משרד החינוך מגיעים מרגע כלכלי קשה. משפחות המבוססות כלכלית מעדיפות לשלוח את ילדיהם לקייטנות הפרטיות. ההבדל ניכר בעיקר בירושלים, והעירייה מסבירה כי הדבר נובע מהמגוון הדמוגרפי בעיר

  • פורסם ב:
  • 19/06/2014 02:08
  • |
  • עודכן ב:
  • 19/06/2014 02:08
  • |
  • כתבים:
  • עמרי מניב

במשרד החינוך קיוו להביא את בשורת הקייטנות החינוכיות לקיץ לכלל לתמידי כיתות א' ו-ב'. אלא שבעוד תלמידים המגיעים ממשפחות בעלות מעמד סוציו-אקונומי נמוך נרשמים בהמוניהם לקייטנות המסובסדות של המשרד, המשפחות המבוססות כלכלית מעדיפות לשלוח את ילדיהם דווקא לקייטנות הפרטיות.

 

בבית הספר הניסויי בירושלים, בית ספר אליטיסטי במרכז העיר, רק תלמיד אחד מכל ארבעה נרשם לקייטנה המסובסדת, בעוד שבבית הספר אילן רמון שבהר חומה אחוז ההרשמה עולה על מאה.

 

בבית הספר "אדם", בשכונה היוקרתית המושבה הגרמנית, רק אחד מתוך שלושה תלמידים נרשם לקייטנה של משרד החינוך. לעומת זאת, בבית הספר "גואטמלה", הנמצא בשכונה החלשה כלכלית קריית מנחם, נרשמו כל התלמידים למסגרת המסובסדת.

 

לא רק בירושלים המצב הוא כזה, גם ברעננה ניתן לראות מגמה דומה. יעל, אם לילדה בכיתה ב' בבית ספר ברמה סוציו-אקונומית גבוהה בעיר, בחרה גם היא לרשום את בתה לקייטנה פרטית. "זה לא ממש אנשי צוות שממשיכים את הלימודים או איזושהי מערכת כלשהי של העשרה אמיתית", היא מסבירה.

 

במשרד החינוך אומרים כי לתוכנית נרשמו כ-70% מכלל תלמידי א' ו-ב', ושנתוני הרישום גבוהים גם בערים עמידות וחזקות מבחינה כלכלית כמו סביון, כפר שמריהו, הוד השרון וגבעתיים. על פי הנתונים שלהם, בערים אלה נרשמו יותר מ- 80% מהילדים לקייטנות של המשרד.

 

מעיריית ירושלים נמסר כי אוכלוסיית הנרשמים מבטאת את המגוון הדמוגרפי בעיר, וכי בבתי הספר המצוינים לעיל יש מעל ל-60% הרשמה.

 

כעת, במשרד החינוך יצטרכו לדאוג לכך שתוכנית הקייטנות לא תהיה ברירת מחדל לעניים בלבד.