גם בבחירות: החילוניות כבר לא רדיקלית - והמסורתיות בקונצנזוס

בישראליות החדשה, כמו גם במערכת הבחירות בשנת 2019, אין סתירה בין הרצל ובן גוריון של החילונים לאמונה באלוהים של הדתיים - ואין הפרדה בין ישראליות ליהדות • פרק 3