"מברך על הכול, לא שומר שבת": האלטרנטיבה של המסורתיים

שומרי המסורת לא מתרגשים מסתירות, והם בנו לעצמם "תיאולוגיה" המוצגת כחלופה שמותחת ביקורת הן על הקיצוניות החילונית והן על האורתודוקסית • "מהפכת המסורתיים", פרק 2