"הדרך שלי להידברות עם הקב"ה": המסורתיות כובשת את ישראל

הישראליות החדשה כבר לא מחולקת לפי שלושה זרמים - חילונים, דתיים וחרדים, כשרבים החלו לעצב את זהותם סביב זרם רביעי. "המון אנשים באמצע" • "מהפכת המסורתיים" - פרק 1