חקלאות, istock

בשורה טובה לחקלאים: הודות לחורף הגשום – הוגדלו הקצאות המים

בשל כמות המשקעים שירדו השנה והתאוששות מאגרי המים בישראל, החליטה רשות המים להגדיל את ההקצאה השנתית לחקלאות ולצרכי הטבע והנוף; בחודש פברואר עלתה הכינרת ב-71 ס"מ

בשונה מחמש השנים שקדמו לשנה זו, שבהן כמות הגשם המצטברת הייתה נמוכה מהממוצע הרב שנתי, השנה גם כמות המשקעים הייתה גדולה מהממוצע וגם כמות המים שהגיעה למקורות המים הייתה גבוהה. ניכרת התאוששות וצמצום חלק מהגירעונות המצטברים שנוצרו קודם לכן בכינרת ובאקוויפרים.

בעקבות ההתאוששות, הוגדלו הקצאות המים לחקלאות באזור מעלה כינרת, סובב כינרת ובמערכת הארצית. ההקצאה לחקלאות במערכת הארצית תעמוד על 305 מיליון קוב - תוספת של 47 מיליון. ההקצאה לחקלאות באזור מעלה הכינרת תקבל תוספת של 17 מיליון קוב ולאזור סובב כינרת תוספת של תשעה מיליון קובכמו כן, מועצת הרשות החליטה להגדיל גם את הזרמת המים לצרכי הטבע והנוף.

הירדן ההררי שטפון
 

הירדן ההררי שטפון (איבון לוין רשות הכינרת)

 

במהלך חודש פברואר בלבד, עלה מפלס הכינרת ב-71 סנטימטרים. עם זאת, נכון לתחילת חודש מארס, לכינרת מלאה עדיין חסרים 4.05 מטרים. גם מאגרי מי התהום והאקוויפרים זכו לעליות מפלסים. דרום אקוויפר החוף עלה בכעשרה ס"מ בממוצע, מרכז האקוויפר עלה בכ-7 ס"מ בממוצע, ודרום האקוויפר עלה בכ-12 ס"מ בממוצע. דרום אקוויפר ההר עלה בכ-30 ס"מ בממוצע ובצפונו המפלס עלה בכ-47 ס"מ בממוצע.

בניגוד להתאוששות הכינרת, מפלס ים-המלח ירד במהלך חודש פברואר בכשבעה סנטיטמטרים. בתקופה המקבילה אשתקד עלה מפלס ים-המלח בחמישה סנטימטרים. מתחילת השנה הגשומה ירד מפלס ים-המלח ב-40 סנטימטרים בסך הכול.